Tsuma no Haha Sayuri : อากิฮิโกะ นั่งอมทุกข์อยู่ในบาร์ เพราะ อากะเนะ เมียหนีตามผู้ชายไป เจ้าของบาร์สาวใหญ่จึงขอเป็นคนรักษาแผลใจให้เอง