Yareruko! Densha Ecchi : มีข่าวลือว่าเด็กผู้หญิงมีความเสี่ยงเป็นพิเศษขณะนั่งรถไฟ ในสถานการณ์เช่นนี้ เราไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากดื่มด่ำกับจินตนาการอันสุดยอดของพวกเขา?