Papa Love: Papa to Icha Ero Shitai Musume-tachi to Hitotsu Yane no Shita de : อายาเมะทำตัวแปลก ๆ ในตอนสาย เห็นได้ชัดว่าคน ๆ นั้นที่เธอเรียกว่าปาป้าอยู่ในความคิดของเธอแล้ว ฉากที่ปาป๊าจับกางเกงชั้นในของ Hyouka ของเธอที่เผาไหม้อยู่ในความคิดของเธอ รู้ดีอยู่เต็มอกว่าป๊าเหงาเธอจึงสะดุดกับความคิดที่แยบยลหากเป็นอันตราย:“ ฉันสงสัยว่าฉันจะเป็นแม่แทนได้ไหม”