Watashi no Shiranai Mesu no Kao : Masato ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับ Ichika ภรรยาของเขา แต่วันหนึ่ง แผ่นดิสก์ถูกส่งไปหาเขา แผ่นดิสก์มีวิดีโอของ Ichika ที่มีเพศสัมพันธ์กับใครบางคน เขาไม่อาจละสายตาจากมันได้…. ไม่กี่วันต่อมา แผ่นดิสก์อีกแผ่นก็ถูกส่งไปหาเขา…. แผ่นดิสก์มีประวัติเพศทั้งหมดของ Ichika…. ในที่สุดชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวต่อหน้ามาซาโตะ…. มาซาโตะคิดอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไม่เหมาะสมในอดีตของเธอ…? จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาในที่สุด…?