เรื่องย่อ Enjo Kouhai (** Kouhai)

เจ้าหญิงเอลฟ์ไอริส ผู้ซึ่งถูกย้ายไปโรงเรียนมนุษย์ในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกึ่งมนุษย์ เธอเป็นนักเรียนเกียรตินิยมในอุดมคติที่โรงเรียน แต่ต้องการ “ความช่วยเหลือ” ในการเพาะพันธุ์เอลฟ์… | Source: Enjo Kouhai (** Kouhai)