Oshiete Re: Maid : เรื่องราวของสาวเมดที่ทุ่มเทกับการฝึกฝนตัวเองให้เจ้านายยอมรับ มันเป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติที่จำเป็นต้องให้เจ้านายเป็นคนประเมิน ตัวเอกของเรา Akito ยอมรับสัญญาให้สี่สาวที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาฝึกเป็นสาวเมดให้กับเขา สาว Maid ทั้งสี่จะสามารถเดินตามทางความฝันของพวกเธอได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ Akito จะอนุญาติให้พวกเธอผ่านหรือเปล่านี่ล่ะ