Shounen Maid Kuuro-kun : คุโรคุงถูกสร้างมาเพื่อเอาหนี้ของพ่อของเขาและถูกบังคับให้ชำระหนี้โดยถูกขายไปเป็นทาสในฐานะเด็กใช้