Chibo (Mother Knows Breast) : ชิโนะ แม่ของทาเคชิ และชิโนบุ น้องสาวของทาเคชิ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายเลือดของทาเคชิ แม้ว่าชิโนบุจะผูกมัดตัวเองกับทาเคชิ แต่ดูเหมือนเธอจะปฏิเสธแม่ของเธอ ยกเว้นแต่แรกเห็น พวกเขาเป็นครอบครัวที่สงบสุข อย่างไรก็ตาม ครอบครัวนี้มีความลับ ทาเคชิถูกพาไปที่ห้องของชิโนะในตอนกลางคืน และเขาถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับเธอโดยไม่สนใจความประสงค์ของเขา เพราะเขาไม่ต้องการให้ชิโนบุดูถูกเขาที่รู้ความสัมพันธ์ของพวกเขา เขาจึงต้องเชื่อฟัง