Boin Lecture : Daisuke Ichijo เป็นครูคนใหม่ของ Kisaragi Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน และเขาได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษางาน เพื่อหางานที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน เขาแสดงบทบาทสมมติกับนักเรียนหญิงที่สวมเครื่องแบบต่างๆ เช่น พยาบาล สาวศาลเจ้า เป็นต้น