Tamashii Insert : เป็นเรื่องราวของพระเอกที่พ่อแต่งงานใหม่กับแม่ลูกติดคนหนึ่ง พระเอกเลยมีน้องเพิ่มอีกคน จนวันหนึ่งพระเอกพบกับแอปที่สามารถใช้มันควบคุมร่างใครก็ได้