Shuukaku no Yoru (The Harvest Night) : ในเมืองที่ถูกแบ่งด้วยสะพานทั้งสองฝั่งเป็นเหมือนกลางคืนและกลางวัน ด้านหนึ่งความเสื่อมโทรมทางเพศที่รุนแรงผิดศีลธรรมและไม่เหมาะสม อีกด้านหนึ่งเป็นสวรรค์ ควรข้ามสะพานนั้นตั้งแต่กลางวันถึงกลางคืนจะไม่มีการเลี้ยวกลับ ไม่มีกฎไม่มีกฎหมายเป็นเพียงความสับสนวุ่นวายทั้งหมด มีแก๊งค์ที่หวังผลประโยชน์ทางเพศและความรุนแรง นี่คือเรื่องราวของสมาชิกแก๊งเหล่านั้นและความลับดำมืดที่ไปกับพวกเขา