Bikyaku Seido Kaichou Ai : แคดดี้สำหรับสภานักเรียนสามารถทนได้กับการดูถูกมากมายก่อนที่เขาจะเริ่มต้องการแก้แค้น ในกรณีนี้มันมาในรูปแบบของการขู่กรรโชก เซ็กซ์ และเครื่องรางขาที่พึงพอใจ