Shakkin Shimai : Kaho และ Kasumi เป็นพี่น้องกันที่เป็นหนี้ยากูซ่า นักเรียนคนหนึ่งรู้สถานการณ์และตัดสินใจจ่ายหนี้ในราคาหนึ่ง พวกเขาจะต้องกลายเป็นทาสทางเพศของเขาจนกว่าเขาจะเห็นว่าหนี้ของพวกเขาชัดเจน