นักศึกษาเภสัชกรรมป่วยถึงแก่ชีวิต เขาไม่เคยถูกปล่อยวางและดูเหมือนไม่มีใครให้เวลากับเขาในแต่ละวัน เขาตัดสินใจที่จะใช้ทักษะทางเภสัชกรรมที่เขาได้รับจากโรงเรียนกับสมาชิกในครอบครัวของเขาเอง – โดยการวางยาและข่มขืนพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะขอร้องให้ไก่อ้วนของเขาจริงๆ