Secret Journey : เรื่องราวของปีศาจสาวลิงผู้ติดเซ็กส์กับเด็ก ได้ถูกเทวดาผนึกไว้มิให้ได้มีเซ็กส์ เวลาผ่านมา 500 ปี จนกระทั่งปีศาจสาวตนนี้ได้พบกับเด็กหนุ่ม(พระถังซัมจั๋ง) และขอให้เด็กหนุ่มคนนี้ช่วย เลยเกิดเรื่องอีกมายมายตามมา