School Tsuujouba : เรื่องราวของโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ทั้งโรงเรียนมีอาจารย์อยู่ 2 คนและนักเรียนอยู่ 4 โดยพระเอกของเราก็เป็นนักเรียนชายคนเดียวในโรงเรียนนี้ จึงเนื้อหอมไปโดยปริยาย