Kafun Shoujo Chuuihou! The Animation (The Pollinic Girls Attack!) : ความเป็นจริงเรื่องของการมีเซ็กส์บนดาวเคราะห์นี้ ได้แปรเปลี่ยนไปเนื่องจากอาการภูมิแพ้ที่ยังไม่สามารถหาวิธีรักษาได้ ยังไม่มีตัวยาใดสามารถรักษาอาการนี้ได้ เลยทำให้ทั้งชายและหญิงบนดาวเคราะห์ดวงนี้มีเซ็กส์กันแทบจะตลอดเวลา แม้แต่ในที่สาธารณะอย่างรถไฟ เป็นผลเนื่องจากมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงนี้เดินทางไปมากันดังเช่นเกสรดอกไม้ที่ลอยไปตามอากาศ ทำให้การมีเซ็กส์เปิดกว้างและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน