Oni Chichi Re birth รักษาความสัมพันธ์ของเธอกับพ่อของเธอ แต่เขาปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นสิ่งของบางครั้งซึ่งทำให้เธอโกรธ วันหนึ่งขณะดูภาพยนตร์เธอถูกทำร้ายร่างกายโดยเริ่มมีความสัมพันธ์กับครูคนหนึ่งในโรงเรียนของเธอ