Kyouhaku: Owaranai Ashita : Yumiko เป็นเด็กนักเรียนหญิงที่ต้องการแก้แค้นให้เพื่อนสนิทของเธอที่บันทึกว่าเธอถูกรุมโทรม ดังนั้นตอนนี้เธอจึงตั้งเป้าที่จะข่มขืนเพื่อนทุกคนในอดีตเพื่อนสนิทของเธอ