Kansen: Inyoku no Rensa : เรื่องราวของชมรมภาพยนต์ของโรงเรียน ที่มีสมาชิกเพียง 6 คนเท่านั้น และครู 2 คน ที่สนับสนุนชมรมนี้ก็มีบางอย่างปิดปังอยู่ ถึงอย่างนั้นแล้วนักเรียน 6 คนก็ยังจะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมลับของชมรมนี้ด้วยตนเอง