Kansen 3: Shuto Houkai : 4 ปีให้หลัง หลังจากการระบาดของไวรัสไม่ทราบสายพันธุ์แพร่ระบาดจนน่ากลัว ทำให้ประชากรแถบโตโฮกุของญี่ปุ่นลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ต้องขอบคุณมาตรการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนที่สามารถควบคุมไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อเร็วๆนี้ไวรัสที่ไม่ทราบสายพันธุ์นั้นยังไม่สูญสลายไป โศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็เริ่มค่อยๆลดการสูญเสียลงเมื่อตัวเอก กับครอบครัวและเพื่อนๆของเขาวางกับดักพวกมันไว้ในบ้านที่เรียกๆกันว่า “นรกบนดิน” ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเขาเอง “กรุงโตเกียว”