เรื่องเล่าเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่ตกอยู่ในวิกฤตทางด้านประชากร จึงทำให้รัฐบาลต้องออกกฎหมาย “Ikumonogakari” ให้มีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างเสรีกันระหว่างประชาชน ผู้เล่นเกมเป็นเยาวชนและไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นการฝึกฝนทางปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะได้เป็นอย่างดี โดยในเนื้อเรื่อง เมื่อเปิดตัวในโลกของเกม เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันทางเพศ นักเรียนชั้นปีที่สาม ทะเล จะได้รู้จักกับ กาโมโร่ ฮิโรซาวะ ผู้ชายหนุ่มที่จะเป็นเพื่อนและเป้าหมายของเขาในการปรับปรุงการสื่อสารทางเพศ ด้วยความสนุกสนาน และด้วยการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ พวกเขาได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อทางเพศและความพึงพอใจทางเพศของคู่หู ทำให้พวกเขาเตรียมพร้อมเพื่ออนาคตในชีวิตที่สมดุลย์และสุขภาพดี Ikumonogakari The Animation