Idol Kouhosei : เรื่องนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวในช่วงยุคสมัยที่ผู้ชายไม่มีอารมณ์ทางเพศ ฟังดูเหมือนไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่นั่นก็ทำให้เกิดปัญหาใหญ่หลวง เพราะผู้ชายไม่มีความต้องการทางเพศเลยทำให้อัตราการแต่งงานมีลูกลดลง หากปล่อยไว้เช่นนี้มนุษยชาติคงต้องถึงการล่มสลาย รัฐบาลญี่ปุ่นเลยคิดแนวทางแก้ปัญหาขึ้นด้วยการเปิดรับสมัครไอดอลขึ้นมาเพื่อปลูกอารมณ์เหล่าผู้ชาย ซึ่งหน้าที่ของพวกเธอคือร้อง เต้นและมีเซ็กส์