Elf no Futago Hime: Willan to Arsura : เรื่องราวแนวแฟนตาซีกล่าวถึงอาณาจักรเอลฟ์และเจ้าหญิงฝาแฝด เมื่อวันหนึ่งเกิดการปฏิวัติขึ้นทางอาณาจักรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ องค์หญิงฝาแฝดทั้งสองเลยต้องตกมาเป็นเฉลยศึก