Houkago Initiation : เมื่อสองพี่น้องจับเพื่อนสาวมาเป็นทาสในบ้านเพื่อจะทำอะไรกับเธอก็ได้ไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตาม…