Floating Material : ชุนเป็นครูชายเพียงคนเดียวที่โรงเรียนสตรีเคียวคาเซ็น ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันในนาม “โรงเรียนน้ำ” เนื่องจากตั้งอยู่ในป่าและมีทะเลสาบในบริเวณโรงเรียน เป็นที่สมานบาดแผลของเหล่าสาวๆที่ได้รับบาดเจ็บ เขาได้พบกับสาว ๆ ที่ปิดตัวเองจากโลก พวกที่ไม่มั่นใจในตัวเอง พวกที่ยังบอบช้ำจากอดีต เขาตัดสินใจที่จะช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้ากับชีวิตของพวกเขา