Pisu Hame! : นักเรียนมัธยมปลายปีสองและสมาชิกชมรมเคนโดทามาโยะสึคามุชื่นชมเซนไพกัปตันชมรมคิริทานิโคโนเมะ วันหนึ่งที่เป็นเวรเป็นกรรมเธอขอความช่วยเหลือจากเขาเกี่ยวกับการทำรูปถ่ายพิเศษสำหรับอัลบั้มจบการศึกษาของนักเรียน