Bible Black: Night of the Walpulgiss : ที่วิทยาลัยที่ดูไร้พิษภัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติศาสนาที่มืดมน ด้วยการอุทิศร่างกายเพื่อความวิปริตพวกเขาสวดมนต์คาถามืดและควบคุมตัณหาของนักเรียน ทุกที่ที่นักเรียนหันไปพวกเขาจะถูกดึงดูดไปสู่การกระทำที่วิปริตแม้ในที่สาธารณะ บางทีพยาบาลของโรงเรียนอาจมีคำตอบในขณะที่เธอจัดช่วงการให้คำปรึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนหญิง