Yume Kui: Tsurumiku Shiki Game Seisaku : พนักงานของบริษัทผลิตเฮ็นไทบางแห่งมีส่วนร่วมกับงานของพวกเขาเป็นการส่วนตัว บางทีอาจเกี่ยวข้องกันเกินไปเล็กน้อยเนื่องจากพนักงานชายบางคนเริ่มข้ามเส้นแบ่งระหว่างนิยายกับความเป็นจริง