Yama Hime no Mi : เรื่องราวแบ่งออกเป็น 3 ตอนมี 2 เนื้อเรื่อง ตอนที่1-2 จะเป็นเรื่องเดียวกัน และตอนที่ 3 จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ ตอนที่ 1-2 เรื่องราวของลูกชายที่ไปเจอข่าวลือบางอย่างในอินเทอร์เน็ตเขาสงสัยว่านั่นจะเป็นแม่ของตัวเองหรือเปล่า ตอนที่ 3 ช่วงที่ผ่านมานี้ตัวเอกพบว่าเพื่อนของตัวเองมาด้อมๆมองๆแถวห้องพักของเขาจนผิดสังเกต และเขาก็ได้เจอต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดและทำให้ทุกอย่างกระจ่างขึ้น