ครูพละศึกษามัธยมปลายดึงดูดสายตาผู้ชายที่มีรสนิยมเฉพาะตัว เมื่อเขาพบวิธีที่จะควบคุมเธอ เธอจะทำอย่างไรเพื่อปกป้องครอบครัวของเธอ?