เรื่องราวเกิดขึ้นในชนบทของญี่ปุ่นซึ่งเป็นฤดูร้อนที่งดงามและความไร้เดียงสาของคนหนุ่มสาว

MAL ,  Anidb