Sora no Iro, Mizu no Iro : เรื่องราวของนางเอกที่เป็นเพื่อนกัน แล้วดันมาชอบพระเอก พวกเธอก็เลยพยายามหาข้อสรุปที่จะไม่ต้องมีฝ่ายไหนต้องเจ็บปวด และไม่เสียเพื่อน