Rin x Sen: Hakudaku Onna Kyoushi to Yaroudomo : อุราระเริ่มทำงานที่โรงเรียนสตรี ตอนนี้เธอมีความสุขเพราะเธอจะแต่งงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่อยู่มาวันหนึ่ง คู่หมั้นของเธอก็หายตัวไปเนื่องจากธุรกิจของเขาไม่ค่อยดี หลายเดือนต่อมา ยูจิ นักทวงหนี้มาที่บ้านของเธอ แต่เธอไม่มีเงินพอที่จะจ่าย ยูจิเสนอให้เธอทำงานที่โรงเรียนชายซึ่งเพื่อนของเขาทำงาน เขายังบอกด้วยว่าถ้าเธอทำงานที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งเดือน เธอก็ไม่ต้องจ่ายเงินคืน ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะยอมรับข้อเสนอของเขาโดยไม่รู้ว่าโรงเรียนเต็มไปด้วยครูและนักเรียนที่ชั่วร้าย….