ฮาซูกิ มิซุชิโระ เป็นครูที่ได้รับความนิยมมากในโรงเรียน วันหนึ่งนักเรียน Aoi ได้รับความกล้าหาญพอที่จะเขียนจดหมายรักให้เธอ มากเพื่อความเพลิดเพลินของเขาเธอตอบจดหมายนี้