Chikan no Licence : เป็นเรื่องแนวข่มขืนลวนลาม จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหล่าคนโรคจิตที่ชอบลวนลามบนรถไฟสามารถขอใบอนุญาตได้